SEJENAK MINDA Naib Canselor merupakan sebuah inisiatif daripada PROF. DATO' Ts. DR. MOHD EKHWAN HJ. TORIMAN (Naib Canselor UKM) untuk melakari warna-warni UKM dengan mewujudkan SEJENAK MINDA secara bulanan bagi mendekati warga UKM secara holistik melalui seluruh saluran yang ada, media dan penulisan dalam menyuntik semangat kepada seluruh warga UKM.

 


SEJENAK MINDA NAIB CANSELOR UKM

SEJENAK MINDA Naib Canselor merupakan sebuah inisiatif daripada PROF. DATO' Ts. DR. MOHD EKHWAN HJ. TORIMAN (Naib Canselor UKM) untuk melakari warna-warni UKM dengan mewujudkan SEJENAK MINDA secara bulanan bagi mendekati warga UKM secara holistik melalui seluruh saluran yang ada, media dan penulisan dalam menyuntik semangat kepada seluruh warga UKM.