SEJENAK MINDA NAIB CANSELOR UKM

SEJENAK MINDA Naib Canselor merupakan sebuah inisiatif daripada PROF. DATO' Ts. DR. MOHD EKHWAN HJ. TORIMAN (Naib Canselor UKM) untuk melakari warna-warni UKM dengan mewujudkan SEJENAK MINDA secara bulanan bagi mendekati warga UKM secara holistik melalui seluruh saluran yang ada, media dan penulisan dalam menyuntik semangat kepada seluruh warga UKM.