Manual Pengguna

Daftar Kursus

Terdapat dua(2) kaedah pendaftaran kursus di dalam MayaBestari@UKM iaitu :

1. Kaedah pendaftaran kendiri dimana peserta boleh mendaftar sendiri kursus yang disertai melalui portal MayaBestari@UKM.

2. Urusetia mendaftarkan kursus melalui skrin urusetia. Kebiasaannya pendaftaran kursus seperti ini adalah untuk kursus yang mempunyai peserta yang tersendiri / terhad.