Manual Pengguna

Carian Kursus Melalui Kategori Kursus

1. Laksanakan carian kursus melalui kategori kursus yang dipaparkan di muka hadapan portal.

kategori

2. Klik mana-mana kategori. Cth : Pembudayaan Digital.

3. Kursus di bawah kategori Pembudayaan Digital akan dipaparkan.

pembudayaan digital