Kursus Pemikiran dan Perancangan Strategik

Kursus Pemikiran dan Perancangan Strategik merupakan kursus bagi kategori staf Pengurusan dan Profesional (P&P) bagi Gred 41 keatas.

Kursus ini adalah fungsian bagi skim N dan generik bagi skim lain.

Penceramah kursus ini adalah En.Azham bin Zainal Abidin iaitu seorang Fasilitator di SAbAR Training & Resources.

Kursus Asas Perundangan (SKIM N)

Kursus Asas Perundangan merupakan kursus bagi kategori staf Pelaksana bagi Gred 11 keatas.

Kursus ini adalah fungsian bagi SKIM N dan generik bagi skim lain.

Penceramah kursus ini adalah Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir iaitu Penasihat Undang-Undang di Pejabat Penasihat Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia.